طراحی سایت و سئو فروشگاهی طراحی و سئو سایت شرکتی سئو سایت طراحی سایت حرفه ای سئو و طراحی سایت لیست وبینارهای سال ۱۳۹۹ - مرکز آموزش بین المللی علمی-کاربردی قند کرج
وبینارهای آموزشی مکانیک صنایع غذایی ایمنی مدیریت حسابداری کامپیوتر کسب و کار روانشناسی

لیست وبینارهای برگذار شده در سال 1399

 • آشنایی با آخرین دستاوردها در صنعت خودرو

مدرس: دکتر حسن کریمی | تاریخ برگزاری: 1399/07/02 از ساعت 10:00 تا 12:00

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • آشنایی با آخرین دستاوردها در صنعت خودرو

مدرس: دکتر حسن کریمی | تاریخ برگزاری: 1399/07/02 از ساعت 10:00 تا 12:00

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • آشنایی با آخرین دستاوردها در صنعت خودرو

مدرس: دکتر حسن کریمی | تاریخ برگزاری: 1399/07/09 از ساعت 10:00 تا 12:00

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • کاربرد فناوری نانو در صنایع مختلف

مدرس: آقای بهزاد محمدی | تاریخ برگزاری: 1399/07/16 از ساعت 16:00 تا 18:00

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • مدیریت بحران در صنایع

مدرس: آقای احمد اسمعیلی | تاریخ برگزاری: 1399/07/23از ساعت 16:00 تا 18:00

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • بسته بندی های نوین در صنایع غذایی

مدرس: آقای بهزاد محمدی | تاریخ برگزاری: 1399/07/30 از ساعت 16:00 تا 18:00

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • مقاله نویسی

مدرس: خانم مریم بابا صفری | تاریخ برگزاری: 1399/08/07 از ساعت 10:00 تا 12:00

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • تبلیغات موثر در کسب و کار

مدرس: خانم نساء محمدی | تاریخ برگزاری: 1399/08/14 از ساعت 16:00 تا 18:00

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • توسعه محصولات جدید (NPD)

مدرس: آقای فرشید خانجانیان | تاریخ برگزاری: 1399/08/21 از ساعت 16:00 تا 18:00

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • مدیریت رفتار سازمانی

مدرس: خانم صبا کاکاپور | تاریخ برگزاری: 1399/08/28 از ساعت 16:00 تا 18:00

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • مهارتهای تصمیم گیری و حل مسئله

مدرس: آقای دکتر حمداله جمشیدی | تاریخ برگزاری: 1399/09/04 از ساعت 14:00 تا 15:00

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • کسب و کارهای اینترنتی

مدرس: خانم نسرین نصرآبادی | تاریخ برگزاری: 1399/09/04 از ساعت 18:00 تا 20:00

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • اخلاق حرفه ای در کسب و کار

مدرس: آقای علی امینی | تاریخ برگزاری: 1399/09/05 از ساعت 16:00 تا 18:00

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • وبینار هفته بسیج

تاریخ برگزاری: 1399/09/06 از ساعت 10:00 تا 11:00

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • تحلیل و بررسی رقبا ، بازار و شناخت مشتریان

مدرس: خانم فاطمه قادری فرد | تاریخ برگزاری: 1399/09/11 از ساعت 10:00 تا 12:00

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • راه و رسم موفقیت در زندگی

مدرس: آقای یوسف پیری| تاریخ برگزاری: 1399/09/11 از ساعت 14:00 تا 15:00

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • مهارتهای کار آفرینی (اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری)

مدرس: آقای محمدعلی نبی زاده | تاریخ برگزاری: 1399/09/12 از ساعت 10:00 تا 12:00

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • تهیه بوم مدل کسب و کار و نحوه ارائه به سرمایه گذار

مدرس: آقای افشین روحانی | تاریخ برگزاری: 1399/09/18 از ساعت 10:00 تا 12:00

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • ارتباط موثر و آرامش با مهارت جراتمندی

مدرس: خانم لادن کوه بر | تاریخ برگزاری: 1399/09/18 از ساعت 14:00 تا 15:00

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • مهارتهای مدیریت کنترل پروژه

مدرس: آقای احسان علوانی | تاریخ برگزاری: 1399/09/19 از ساعت 16:00 تا 18:00

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • تاب آوری کسب و کار در شرایط کرونا

مدرس: خانم معصومه کردعلیپور | تاریخ برگزاری: 1399/09/22 از ساعت 10:00 تا 11:30

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • نقش علم حقوق در موفقیت کسب و کار

مدرس: آقای حسن موسوی | تاریخ برگزاری: 1399/09/23 از ساعت 10:00 تا 11:30

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • چالشهای آموزش مجازی در دوران کرونا

مدرس: خانم پروین صفری | تاریخ برگزاری: 1399/09/24 از ساعت 10:00 تا 11:30

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • اصول و فنون مذاکره

مدرس: آقای عباس موسوی | تاریخ برگزاری: 1399/09/25 از ساعت 10:00 تا 11:30

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • تیم سازی و انجام کار گروهی

مدرس: آقای سید علی سید جوادی | تاریخ برگزاری: 1399/09/25 از ساعت 10:00 تا 12:00

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • شناخت بهتر خويشتن و کشف شخصي خود

مدرس:خانم مریم سنجابی | تاریخ برگزاری: 1399/09/25 از ساعت 14:00 تا 15:00

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • اصول و قواعد بازاریابی و فروش

مدرس: خانم فاطمه قادری فرد | تاریخ برگزاری: 1399/09/26 از ساعت 10:00 تا 12:00

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • اکوسیستم استارت آپ ها

مدرس: آقای شهرام آجرلو | تاریخ برگزاری: 1399/09/27 از ساعت 11:30 تا 13:00

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • نقش بسیج در تحقق شعار جهش تولید

مدرس: آقای سید حسن موسوی | تاریخ برگزاری: 1399/10/02 از ساعت 13:00 تا 14:00

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی (FS)

مدرس: آقای حسین فضل الهی | تاریخ برگزاری: 1399/10/03 از ساعت 10:00 تا 12:0

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • چالشهای آموزش مجازی در دوران کرونا – فصل دوم

مدرس: خانم پروین صفری | تاریخ برگزاری: 1399/10/06 از ساعت 10:30 تا 12:00

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • زنجیره تامین و تامین مواد اولیه

مدرس: خانم معصومه علیپور | تاریخ برگزاری: 1399/10/10 از ساعت 10:00 تا 12:00

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • آشنایی با الزامات GMP در صنایع غذایی

مدرس: خانم مریم مینایی راد| تاریخ برگزاری: 1399/10/11 از ساعت 10:00 تا 17:00

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • بررسی تاثیر گذاری واکسنهای معرفی شده کرونا در دنیا و بررسی واکسن ایرانی

مدرس: آقای رضا عالی زاده | تاریخ برگزاری: 1399/10/15 از ساعت 14:00 تا 16:00

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • نسلهای مختلف موبایل

مدرس: آقای امیر اکبری | تاریخ برگزاری: 1399/10/17 از ساعت 16:00 تا 18:00

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • آشنایی با الزامات GMP در صنایع غذایی

مدرس: آقای احسان فیضی | تاریخ برگزاری: 1399/11/09 از ساعت 09:00 تا 17:00

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (فصل اول)

مدرس: خانم فرزانه رحیمی | تاریخ برگزاری: 1399/11/14 از ساعت 10:00 تا 15:00

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (فصل دوم)

مدرس: خانم فرزانه رحیمی | تاریخ برگزاری: 1399/11/15 از ساعت 10:00 تا 15:00

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • آشنایی با الزامات GMP در صنایع غذایی

مدرس: آقای احسان فیضی | تاریخ برگزاری: 1399/11/16 از ساعت 09:00 تا 17:00

پایان یافت

لینک شرکت در وبینار

 • مهندسی ارزش و کنش آن با صنعت

مدرس: آقای حسین واشقانی | تاریخ برگزاری: 1399/11/19 از ساعت 10:00 تا 11:30

بدون وضعیت

بالا قالب وردپرس خبری آموزش طراحی فروشگاه فایل آموزش نصب قالب وردپرس قالب شرکتی X Corporate افزونه امنیتی iThemes Security Pro