طراحی سایت و سئو فروشگاهی طراحی و سئو سایت شرکتی سئو سایت طراحی سایت حرفه ای سئو و طراحی سایت بسیج - مرکز آموزش بین المللی علمی-کاربردی قند کرج

 آيين نامه تشکيل بسيج اساتيد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

 

مقدمه:

به منظور تحقق آرمانهای حضرت امام خمينی(ره)و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب مبنی بر تحقق دانشگاه اسلامی و اشاعه تفکر بسيجی در آن، بسيج اساتيد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور توسط نيروی مقاومت بسيج در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاهها براساس مواد زير تشکيل مي‏ شود:

 

ماده 1 – تعاريف:

1- فرهنگ و تفکر بسيجی: تلاش ناشی از اخلاق و انگيزه دينی و ايمان صادقانه، بصيرت، ايثار، جهاد علمی، عدالت خواهی، حسن سلوک، حضور عالمانه در صحنه‏ها، خيرخواهی، تعبد و معنويت از شاخصه‏های اين فرهنگ غنی است.

2- دانشگاه، مؤسسه يا مرکز آموزش عالی: کليه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اعم از دولتی يا غيردولتی که امر آموزش بالاتر از مقطع تحصيلی متوسطه را برعهده دارند.

3 ـ محدوده دانشگاهها: عبارت است از کليه فضاهای آموزشی، پژوهشی، خوابگاهها و محوطه دانشگاه يا دانشکده.

4ـ‌ جذب: ايجاد شرايط و بستر مناسب برای همياری، مشارکت و عضويت داوطلبانه اعضاء هيئت علمی در بسيج اساتيد دانشگاهها. شرايط عضويت: الف. اعتقاد و التزام عملی به مبانی دين مبين اسلام، احکام شرع مقدس، نظام جمهوری اسلامی ايران و ولايت مطلقه فقيه. ب. عضويت در هيئت علمی يا اشتغال به تدريس و تحقيق در دانشگاهها و مراکز عالی آموزشی و پژوهشی کشور.

5ـ سازماندهی:

الف- برقراری ارتباط منسجم، منظم و تعيين وظايف مشخص بين اعضا، متناسب با عرصه‏های مختلف علمی و فرهنگی.

ب- عدم بهره‏گيری از بسيج اساتيد در جهت منافع حزبی و گروهی و پرهيز از ورود اين تشکل به منازعات جناحی .

 

ماده 2 – اهداف:

1. تحقق‏دستورات‏ و رهنمودهای حضرت امام خمينی(ره) ورهبرمعظم انقلاب‏ در ‏دانشگا هها.

2. بسط فرهنگ و تفکر بسيجی در ميان اعضای هيئت علمی دانشگاهها.

3. دفاع از ارزشها و دستاوردهای انقلاب اسلامی.

4. کمک به ايجادزمينه مناسب برای تلاش علمي‏و پژوهشی با هماهنگی مديريت دانشگاه .

5. ارتقای انديشه و روحيه خدمت به جامعه و کشور در دانشگاهها.

6. کمک به ارتقای معرفت و آگاهی ديني

 

ماده 3 – وظايف:

1. همکاری با مديريت دانشگاهها و دفاتر نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری وساير تشکل‏های دانشگاه برای دستيابی به دانشگاه اسلامی.

2. تلاش برای تحقق وحدت حوزه و دانشگاه.

3. کمک به دولت و ساير نهادها در زمان بروز حوادث غير مترقبه و شرايط بحرانی.

4. تقويت روحيه همکاری و ايثار در بين اساتيد دانشگاهها.

5. کمک به شناخت ابعاد تهاجم فرهنگی در دانشگاهها و ارائه راهکارهای لازم.

6. مشارکت در برگزاری همايشها و نشستهای علمی و فرهنگی.

7. مشارکت در انجام تحقيقات مورد نياز کشور از طريق برقراری ارتباط‏و همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی، مراکز دانشگاهی، مؤسسات و انجمنهای علمی و پژوهشی.

8. ارائه خدمات مشاوره‏ای به دانشجويان در زمينه‏های علمی، تحقيقاتی و فرهنگی.

9. برگزاری اردوهای علمی – فرهنگی برای اعضا و خانواده‏های آنان.

 

ماده 4 – اجرا:

1- مسئول مرکز بسيج اساتيد استان با نظر خواهی از اساتيد بسيجی هر دانشگاه، سه نفر را کتباً به رياست دانشگاه معرفی می‌نمايد و پس از توافق با رئيس دانشگاه يک نفر با حکم مسئول سازمان بسيج اساتيد نيروی مقاومت بسيج به عنوان مسئول بسيج اساتيد دانشگاه منصوب می‌شود. تبصره: رئيس دانشگاه حداکثر ظرف يک ماه نظر کتبی موافق خود را در خصوص يکی از سه نفر معرفی شده به مسئول مرکز بسيج اساتيد اعلام می‌نمايد.

2- دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی و غيردولتی موظفند علاوه بر حمايت‌های معنوی و قانونی، امکانات مورد نياز بسيج اساتيد حتی‌الامکان از قبيل دفتر و … را در حد متعارف و شأن اساتيد تأمين نمايند. بودجه و امکانات مورد نياز برای فعاليت‌های بسيج اساتيد از محل اعتباراتی که در بودجه سالانه وزارتخانه‌های دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح ، علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پيش‌بينی می‌شود تأمين خواهد شد. اين آيين نامه در جلسه 490 مورخ 27/9/80 ، بنا به پيشنهاد نيروی مقاومت بسيج به تصويب رسيد و ماده 4 آن در جلسه 551 مورخ 10/9/83 اصلاح شد.

وظايف کلی کانون بسيج اساتيد

الف)ماموريت:

جذب ، آموزش، سازماندهی،تجهيز،حفظ و انسجام و تشکيل هسته های علمی، پژوهشی ،وتوسعه و تعميق انقلاب اسلامی.

 

ب) وظايف کلی:

1- يافتن و جذب دانه به دانه اساتيد متدين ، انقلابی و کارآمد.

2- شناخت و جذب اساتيد به بسيج.

3- ايجاد حلقه های وصل به دانشجويان و بدنه دانشگاهی.

4- انجام اقدامات علمی،پژوهشی،فرهنگی،تبليغاتی.

5- شناخت شبهات ، تهديدات ، فرهنگی ، آشکار و پنهان دشمن.

6- تشکيل و توسعه هسته های علمی و پژوهشی اساتيد.

7- ايجاد تعامل با سطوح مختلف مديريتی،علمی،اجرای و نظارتی در دانشگاه در اسلامی و کار آمد نمودن .

8- ايجاد تعاملات سازمانی با بسيج دانشجويی دانشگاه.

9- اداره ، هدايت ، کنترل و پشتيبانی از رده بسيج اساتيد در دانشکده ها.

10- ايجاد زمينه توليد علم ، خلاقيت ، ابتکار و نو آوری.

11- برنامه ريزی بمنظورايجادارتباط اساتيد بسيجی با مراکز علمی،صنعتی،کشاورزی،سازندگی

12- تقويت خود باوری و ايجاد اعتماد به نفس در جامعه اسلامی.

13- هدايت و ارائه خدمات مشاوره ای در زمينه های علمی،فرهنگي و تحقيقاتی به دانشجويان.

14- هدايت،حمايت،و جهت دهی به فعاليت های علمی،پژوهشی و پايان نامه های اساتيد.

15- بر گزاری کارگاه های علمی،آموزشی و اردوهای علمی و فرهنگی .

16- تهيه گزارش عملکرد برنامه های بسيج و ارائه به مراجع ذيربط.

17- بزرگداشت ايام ا… ،مناسبتها،جشنواره ها و اردوهای علمی،فرهنگی و مشارکت فعال در فعاليتهای عمومی.

بالا قالب وردپرس خبری آموزش طراحی فروشگاه فایل آموزش نصب قالب وردپرس قالب شرکتی X Corporate افزونه امنیتی iThemes Security Pro