مرکز آموزش بین المللی علمی-کاربردی

قند کرج

اولین مرکز بین المللی در استان البرز

بین المللی

ثبت نام بدون آزمون

مرکز آموزش بین المللی علمی-کاربردی قند کرج یک دانشگاه با بیشترین رشته تحصیلی ست. بهترین فرصت برای اخذ مدرک کاردانی و کارشناسی

پشتیبانی تحصیلی

بیش از 2500دانشجو در این مرکز با پشتیبانی آموزشی، وام شهریه، کارآفرینی و… در حال تحصیل  می باشند. تا رسیدن به آرزوهایتان در مسیر با شما هستیم

بدون نیاز به مدرک تحصیلی مرتبط

برای ثبت نام نیاز به کنکور ندارید. . ما راه را برای شما آسان کرده ایم تا کسی از تحصیل بازنماند.بدون نیاز به داشتن مدرک تحصیلی مرتبط